всичко за пророчествата

какво ни говорят пророците ?

Тема 1
Библията - уникална пророческа книга

Лесно ли е да се предвиди бъдещето ?
Кой и защо написва тази книга ?
Кой е автора на Библията ?
Отговор на въпросите и повече по яснота по тях ..

Вижте повечеТема 2
Видове Пророчества


библейските пророчества могат да се разделят на aпокалиптични - широкообхватни пророчества, които работят с голям мащаб, които като рамка обхващат цялата човешка история, и обикновени, наричани още и класически, такива които обхващат по-малък период от време

Вижте повечеТема 3
Първо апокалиптично пророчество Дан.2 гл


Апокалиптични пророчества - включват цялата човешка истори от начало до край.

Вижте повечеТема 4
Как ще дойде Христос


Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му...Откровение 22:12

Вижте повечеТема 5
Кога ще дойде Христос


Как да разпознаем времето, когато ще дойде Христос!?

Вижте повечеТема 6
1000 год. и новата земя


Какво следва след възкресението ?


Вижте повечеТема 7
Второ апокалиптично пророчество


Какво има да става в човешката история ?

Вижте повечеТема 8
Защо събота, а не неделя ?


Кой определи съботния ден ?

Защо точно този ден, а не друг ?


Вижте повечеТема 9
Как е променена съботата ?


Кой прави тази промяна и с каква цел ?
- Ще разгледаме тази тема чрез исторически преглед на вековна история.

Вижте повечеТема 10
Пророчество за идването на Христос


1000 години преди рождението на Христос, цар Давид описва точно как ще умре Исус и всичко което се случва на кръста. С прободени ръце и нозе, хвърляне на жребие за облеклото му, какъвто е бил обичаят с осъдените на разпятие и в края смърт. И Давид след това говори за последиците от Неговата смърт - множество спасени от всичките народи във вечността.


Вижте повечеТема 11
Трето пророческо видение


Трето пророческо видение на пророк Данаил
Видението се отнася за голям период от време, в което време трябва да се изпълнят и други пророчества свързани с първото. Но дали това се изпълнява ?

Вижте повечеТема 12
Светилището


Земното и небесното светилище. Как е протичала церемонията за очистване на греховете ?


Вижте повечеТема 13
Еврейските празници


Кои празници спазва еврейския народ и защо ?

Вижте повечеТема 14
Четвърто пророческо видение


Четвърто видение на пророк Даниил в 11 глава


Вижте повечеТема 15
Откровение - Четвърта Пророческа Верига


Апокалиптичните пророчества на книгата "ОТКРОВЕНИЕ"

Вижте повечеТема 16
Преследващи сили


Кой и Защо, преследва Богия народ ?


Вижте повечеТема 17
Тройна ангелска вест


За последното време Бог също праща вест, тя набляга на това, че е време да се възстанови послушанието към десетте заповеди, които папството е променило и заедно с това дава три вести, с които посреща всички нужди на християните от последното време.

Вижте повечеТема 18
Белези на истинската църква


Коя е истинската църква ?
Как да я разпознаем чрез словото Божие ?


Вижте повечеТема 19
Първа пророческа верига на Откровение


"В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа; и чух зад себе си силен глас като от тръба… И обърнах се да видя Този, Който ми проговори.."

Вижте повечеТема 20
Втора пророческа верига на Откровение


"В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа; и чух зад себе си силен глас като от тръба… И обърнах се да видя Този, Който ми проговори.."


Вижте повечеТема 21
Сто четиридесет и четири хиляди


С тази тема ще опитаме да отговорим на въпроса: 144 хиляди буквално число ли е или не ?

Вижте повечеТема 22
Трета Пророческа Верига на Откровение


"И видях, че на седемте ангела, които стояха пред Бога, се дадоха седем тръби.."


Вижте повечеТема 23
Пета Пророческа Верига на Откровение


Предсказанията в Откровение са невероятни. Те са точни и изпълнени с увереност за онези които следват Божиите заповеди.

Вижте повечеТема 24
Откровение 18 и 19 глава


Какво иска да ни каже Бог в тези текстове предадени чрез Йоан ?


Вижте повечеТема 25
Библейската хилядагодишнина


Ако се питате какво следва след второто идването на Исуса Христа. Четейки внимателно Библията разбираме, че се говори за хиляда годишен период на царуване в небесните дворове. Време на почивка ли е или на подготовка ?

Разберете какво следва даже и след 1000 год. в следващата темата.

Вижте повечеТема 26
Седма пророческа верига


Това пророчество описва място, което ние си представяме, като "рай". "Там няма плач и жалеене .."


Вижте повече