Ние Вярваме

Грешникът се оправдава:
само с благодат (sola gratia),
само чрез вяра (sola fide),
само заради Христос (solus Christus),
истина разкрита ни само в Писанието (sola Scriptura).
Слава само и единствено на Бог.

We Believe Cover Image

Само Христос, Неговата благодат
(Sola Christos, Sola Gracia)

Ние вярваме, че Исус Христос е напълно Бог и напълно човек (Виж Евреи 2). Той е нашето единствено средство за спасение и само чрез Неговата благодат и само благодатта Му чрез вяра в Него сме спасени. Ние не можем да направим нищо, за да спечелим нашето спасение, но чрез Христос, в нас (Неговата придадена правда), сме в състояние да се покоряваме на Бог.

Само Библията
(Sola Scriptura)

Ние вярваме в достоверността на Библията като Божието свято безпогрешно Божие Слово, което има творческа сила. Това е Божието Слово от корица до корица. Ние вярваме, че Библията е пътеводителят, чрез който всички могат да намерят спасение и възстановяване и препоръчваме да се чете бавно, с молитва и често.

Създаване

Ние вярваме в буквалната интерпретация на Битие 1 и 2 - че Бог е създал небето и земята за 6 буквални дни и е почивал на 7-мия, и че признаците на Неговото творчество съществуват в природния свят и днес.

Заповеди

Ние вярваме, че Исус отново идва в небесните облаци и че при Неговото идване праведните мъртви ще възкръснат и живите праведници ще бъдат преведени за миг на окото и заедно, че ще Го срещнем във въздуха според писанията (Виж 1 Солунци 4: 16-17). Ние вярваме, че през 1844 г. Исус се е преместил от Свещеното място в светилището в Небето на Най-святото място, за да започне Неговото дело на преценка и че в резултат на това живеем във времето на разследващия съд.

Идвайки отново

Поради нашата любов към Исус и благодарността за това, което Той е направил за нас, ние избираме да спазваме Божиите заповеди (Виж Йоан 14:15). Това включва Четвъртата заповед, която ни казва, че трябва да пазим съботата свята на седмия ден като знак между Него и Неговите хора за Неговото творческо и изкупително дело.

Упълномощени

Ние вярваме, че ни е възложено да проповядваме 3-те ангелски послания от Откровение 14, като съобщаваме, че е дошъл часът на Неговия съд, че трябва да се покланяме на Този, който е създал небето и земята, че Вавилон е паднал и предупреждаваме хората за марката на звяра.

Духът на пророчеството

Ние вярваме в Божия дар за остатъка, Духът на пророчеството, проявен чрез живота и писанията на Елън Уайт.
Ние вярваме, че тя е била Божи пророк, изпратена в църквата от последно време, че нейните съвети за християнския живот и начин на живот служат като ориентир в объркването на тези последни дни и че нейните писания са подходящи за екзегеза.

Здраве

Ние вярваме в принципите на здравословния начин на живот, преподавани в Библията и Духа на пророчеството, и се стремим да се придържаме към вегански начин на живот и да следваме 8-те здравни закона, доколкото е възможно, по Божията благодат, вярвайки, че когато сме наблизо завръщането на Исус, нашият начин на живот трябва да бъде възможно най-тясно свързан с това, което Бог е определил в райската градина.

Ние основаваме своите вярвания върху ученията на Църквата на адвентистите от седмия ден,
тъй като те се придържат към Библията и са изложени в книгата Принципи на живота.


- Връзки -

заповядайте при НАС

Адрес:

ул. "Ген. Скобелев №20", Плевен (пк.5804),

Очакваме Ви!