Тема 6.
1000 ГОДИШНИЯ ПЕРИОД

1000-ГОДИШНИЯТ ПЕРИОД

След второто идване на Исус1000-ГОДИШНИЯТ ПЕРИОД

Библията говори за един хилядагодишен период. В Откровение 20 глава на няколко места този период се споменава.

В началото на този период става възкресението на праведните, а това става при второто пришествие, което означава, че хилядагодишният период започва от второто пришествие.

„И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят...и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.“ - Откровение 20:4
СЪБИТИЯ В НАЧАЛОТО НА 1000-ТА ГОДИНИ

В началото на този период, при пришествието, освен възкресението на мъртвите праведни, става и преобразяването на живите праведни и вземането им в небето.

„Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. - 1 Солунци 4:15-17

„Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.“ - Йоан 14:1-3.

Тогава и историята на злото на този свят приключва – Бог няма да търпи вечно злобата, омразата и престъпленията.

„В оня ден убитите от Господа ще лежат от единия край на земята до другия край на земята; Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани; Ще бъдат за тор по повърхността на земята.“ - Еремия 25:33.

И Сатана е представен като „вързан“ – няма живи хора на запустената земя, с които да работи.

„И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години.“ - Откровение 20:1,2
1000-ГОДИШНИЯТ ПЕРИОД - КАКВО СЕ СЛУЧВА В НЕБЕТО ?

През хилядата години в небето протича съд за хората, които не са приели спасението, което Исус предлага.

"И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят." - Откровение 20:4

Съдът разкрива, че Бог е справедлив и е направил всичко възможно, за да спаси всяко човешко същество.
След 1000-та години Новият Ерусалим, столицата на Новата земя, един огромен град със страна 600 км. слиза от Бога и Исус и спасените слизат на Елеонската планина.

"И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях." - Откровение 21:1-3
В края на 1000 годишния период Исус възкресява нечестивите мъртви на брой като морския пясък. В тях няма желание за промяна и Сатана и нечестивите обсаждат града, за да го превземат.

„И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето, та ги изпояде.“ - Откровение 20:9

Бог представя на всеки човек неговия живот и какво е вършил за неговото спасение. Всеки признава Божията справедливост. Когато вижда, че някой друг е виновен за това, че е загубил спасението си, започва междуособица, като и Бог въздава на всеки според делата му - огън пада от Бога и ги унищожава. Сатана и нечестивите стават на пепел.

"Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ; И всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден, който иде, ще ги изгори, Казва Господ на Силите, Та няма да им остави ни корен ни клонче." - Малахия 4:1;

„Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат. Всички, които те познаваха между племената, се удивиха на тебе; ужас си станал, и не ще те има до века.“ - Езекиил 28:18,19.

Сега е времето човек да приеме Исус за свой Спасител, след смъртта ни ще бъде твърде късно.
“А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.” - 2 Петрово 3:13

След прочистването от огъня, Бог ще създаде ново небе и нова земя, в която вече ще живее правдата. Бог обича грешника, но мрази греха. Затова съветва да отхвърлим греха, за да не бъдем унищожени с него.
НОВИЯТ ЕРУСАЛИМ

Новият Ерусалим ще бъде столица на новата земя. Градът е квадрат със страна около 600 км. В него ще бъде престолът на Бога и от земята Бог ще управлява вселената.

Нищо проклето не ще има вече; и престолът на Бога и на Агнето (Христос) ще бъде в него, и Неговите слуги ще Му служат. - Откровение 22:3

Там спасените ще намерят своята родина на съвършен мир, хармония и любов. Там всичко свързано с греха и злото ще се забрави.
"И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми светия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога, и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.

Градът имаше голяма и висока стена, с дванадесет порти... И градската стена имаше дванадесет основни камъка с дванадесет имена на тях, имената на дванадесетте апостоли на Агнето. Градът беше четвъртит, с дължина равна на широчината му; Дължината, широчината и височината му са еднакви... Стената му беше съградена от яспис, а самият град от чисто злато, подобно на чисто стъкло. Основните камъни на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни. И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера; всяка порта бе от един бисер; и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло. И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето.

И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше. И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето." - Откровение 21 глава
НОВАТА ЗЕМЯ

Замисляли ли сте се някога какво ще правим през всичките тези неизброими дни на небето?

Праведните ще живеят по цялото лице на земята, ще се трудят, но няма да се раждат деца. Няма да има алармени инсталации и решетки. Всеки ще има възможност да си проектира и построи дом какъвто желае, примерно до някое красиво езеро. Близки хора отново ще бъдат близо един до друг, градинарството ще бъде без вредители. Всеки ще има още един дом в Новия Ерусалим.

"Те ще построят къщи, и ще живеят в тях; Ще насадят лозя, и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насадят, а друг да яде; Защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на дърво, И избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото на ръцете си." - Исая 65:21,22
"Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. - Откровение 21:2-4
“Каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешкото сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за ония, които Го любят." - 1 Коринтяни 2:9

– Красотата, музиката и фантазията на човека ще бъдат надминати.
Всяка събота ще бъде специално време за богослужение и общение с нашия Творец. Новата земя ще бъде място на щастието.

"Защото, както новото небе И новата земя, които Аз ще направя, Ще пребъдат пред Мене, казва Господ, Така ще пребъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, И от събота до събота, Ще дохожда всяка твар да се покланя пред Мене, Казва Господ." - Исая 66:22,23.
"Вълкът и агнето ще пасат заедно, и лъвът ще яде слама както вола, и храна на змията ще бъде пръстта. Не ще повреждат нито ще погубват В цялата Ми света планина, казва Господ." - Исая 65:25
"Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; И предишните неща няма да се спомнят, Нито ще дойдат на ум. Но вие веселете се и радвайте се винаги в онова, което създавам; Защото, ето, създавам Ерусалим за радост, и людете му за веселие." - Исая 65:17,18

Няма да има граница за развитието и увеличаване на познанието на всички спасени. Когато приемем Исус за наш Спасител, ние ставаме поданици на обещаната земя. Амин! Дойди, Господи Исусе! - Откровение 22:20
"Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син." - Откровение 21:7


Прочетете още..