Тема 26.
СЕДМА ПРОРОЧЕСКА ВЕРИГА

СЕДМА ПРОРОЧЕСКА ВЕРИГА„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни. И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.“ - Откровение 21:1-8
Последните глави на Откровение описват едно ново битие, в което Бог ще обитава сред Своето творение. Качествено ново и небе и земя „в която да живее правда“. (2 Петр.3:13).
Там няма да има такива необятни водни пространства -„море нямаше вече“.
Обновената земя след 1000-та год. ще бъде дом на всички спасени. Всичко свързано с греха и злото ще се забрави. Болести, скърби, жалейки, страдания и смърт няма да съществуват.
„Тогава дойде един от седемте ангела, които бяха натоварени със седемте последни язви и държаха седемте чаши и ми проговори, казвайки: Дойди, ще ти покажа невестата, жената на Агнето. И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми светия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога, и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Градът имаше голяма и висока стена, с дванадесет порти, и на портите дванадесет ангела, и надписани над портите имена, които са имената на дванадесетте племена на израилтяните: откъм изток три порти, откъм север три порти, откъм юг три порти, и откъм запад три порти. И градската стена имаше дванадесет основни камъка с дванадесет имена на тях, имената на дванадесетте апостоли на Агнето. И тоя, който говореше с мене, имаше за мярка златна тръст, за да измери града, портите и стената му. Градът беше четвъртит, с дължина равна на широчината му; и като измери града с тръста, излезе дванадесет хиляди стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви. Измери и стената му, която излезе сто и четиридесет и четири лакти; а това беше човешка мярка, употребена от ангела...
Стената му беше съградена от яспис, а самият град от чисто злато, подобно на чисто стъкло. Основните камъни на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни: първият основен камък беше яспис, вторият сапфир, третият халкидон, четвъртият смарагд, петият сардоникс, шестият сард, седмият хрисолит, осмият вирил, деветият топаз, десетият хрисопрас, единадесетият яцинт, дванадесетият аметист. И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера; всяка порта бе от един бисер; и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло. И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето. И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своите славни неща. Портите му не ще се затварят денем, (а {Гръцки: Защото}*нощ не ще има там); па и народите ще донасят в него славните си и ценни неща. И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето.“ - Откровение 21:9-27.
Столица на Новата земя ще бъде Новият Ерусалим,един огромен град, който слиза от небето. И командният център на Всемира се премества на тази земя, мястото където Исус пожертва Своя живот. Нашият малък свят, единственото тъмно петно във Всемира, ще бъде не само изкупен, но и възвишен чрез това. Това е един необикновено голям град-страната му е около 600 км. Има 12 порти и 12 основи, които са племената на израилтяните и апостолите на Агнето-обединява в едно двете системи-Стария и Новия Завет. Може да е трудно да си представим много неща в новото битие, но можем с вяра да приемем думите на ап. Павел:

„А според както е писано: -"Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят". - 1 Коринтяни 2:9.


Красотата, музиката и фантазията на човека ще бъдат надминати. Новата земя ще бъде място на щастието.
Йоан не вижда храм в Новия Ерусалим. Храмът беше мястото където Бог обитаваше символично между Своя народ и където се разрешаваше проблема с греха. Когато грехът и последиците му бъдат премахнати, тогава няма да е необходима някаква постройка, която да премахва греха, въпреки че се говори за храм, където Бог ще обитава - Откровение 7:15.
„След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Нищо проклето не ще има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и Неговите слуги ще Му служат. Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им. Нощ не ще има вече; и не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове.“ - Откровение 22:1-5.
Сега ангелът показва интериора на столицата. Това е възстановения Едем и дървото на живота, което поддържа живота вечен. То ще ражда плод всеки месец и вероятно столицата ще бъде посещавана за това от безсмъртните жители през определени интервали.

„Защото, както новото небе И новата земя, които Аз ще направя, Ще пребъдат пред Мене, казва Господ, Така ще пребъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, И от събота до събота, Ще дохожда всяка твар да се покланя пред Мене, Казва Господ.“ - Исая 66:22,23.
Откровението завършва оптимистично с пълно и абсолютно възстановяване на земята, природата и човека. Спасителният план чрез Христос премахва всички фатални последици на греха и отчуждението между човека и Бога. Това е прекрасната перспектива на Откровението. Това е била и блажената надежда за едно ново, по-добро отечество на всички верни на Бога през всички векове. И ние трябва да бъдем там!


Към 1-ва тема..