Тема 8.
ЗАЩО СЪБОТА, А НЕ НЕДЕЛЯ

ЗАЩО СЪБОТА, А НЕ НЕДЕЛЯ“Помни съботния ден за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа….защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина, затова Господ благослови съботния ден и го освети.” - Изход 20:8-11

Съботата е четвъртата от десетте Божи заповеди, част от Божия закон, който Великият Законодател даде. Те урегулират отношенията на човека с Бога и с другите човеци и ни показват що е право и що е грях.

"Да речем ли, че законът е грях ? Да не бъде! Но напротив, не бих познал греха освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казвал: "Не пожелавай" - Римляни 7:7
Спазването на 10-те заповеди са
задълженията на човеците в завета с Бога

„И Той ви изяви завета Си, който ви заповяда да вършите, сиреч, десетте заповеди; и написа ги на две каменни плочи.“ - Второзаконие 4:13

По тях ще бъдем съдени.

„Защото тия, които са съгрешили без да имат закон, без закон ще и да погинат; и които са съгрешили под закон, под закона ще бъдат съдени.“ - Римляни 2:12
Бог си почина,
благослови и освети съботата още в рая,
преди грехопадението.

"Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил." - Битие 2:1-3

Той можеше да сътвори света и за един ден, но го сътвори за шест дни и на седмия си почина, за да даде пример на човека. Съботата играе много важна роля. Бог осигурява време на човека да се погрижи за своето спасение, като обърне внимание на духовните неща. В седмия ден Бог подари Себе Си на човека, време определено за общуване с Бога.
Бог избра съботата, като спомен за сътворението.

"Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти;защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети." - Изход 20:8-11
ЗАЩО СЪБОТА, А НЕ НЕДЕЛЯ ?

– Тя е спазвана през целия Стар завет преди Исус. Исус пазеше съботата по обичая Си.

"И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете." - Лука 4:16
Апостолите също спазваха съботата

"Когато си излизаха [из юдейската синагога, езичниците] ги молеха да им се проповядват тия думи и следващата събота. И когато се разиде синагогата, мнозина от юдеите и от благочестивите прозелити тръгнаха след Павла и Варнава; които, като се разговаряха с тях, увещаваха ги да постоянствуват в Божията благодат. На следващата събота се събра почти целият град да чуят Божието слово." - Деяния.13:42-44
"А в събота излязохме вън от портата край една река, гдето предполагахме, че става молитва; и седнахме та говорихме на събраните там жени." - Деяния 16:13
Съботата ще бъде ден за поклонение пред Бога и в Новата земя

"Защото, както новото небе и новата земя, които Аз ще направя, ще пребъдат пред Мене, казва Господ, така ще пребъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота, ще дохожда всяка твар да се покланя пред Мене, казва Господ." - Исая 66:22,23
Щом съботата е празнувана преди идването на греха на земята и ще бъде празнувана в обновената земя, Божият народ би трябвало да я спазва и сега.
„Дадох им и съботите Си да бъдат знак между Мене и тях, за да познаят, че Аз Господ ги освещавам.“ – Езекиил 20:12

- Съботата е вечен знак между Бога и Неговия народ. На всички, които я спазват, Бог е обещал освещение на характера.
В края на човешката история послушанието към всички заповеди на Бога ще бъде възстановено.

„Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.“ - Откр.14:12
Обобщение:

- Никъде в Библията Бог не променя съботата.

- Не става въпрос за дни, а за това на кой авторитет се покоряваме.

- Папството променя съботата в неделя, като знак за превъзходство над Бога (следващата тема).


Прочетете още..