Тема 5.
КОГА ЩЕ ДОЙДЕ ХРИСТОС

ВТОРОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС

Кога ще дойде Христос ?КОГА ЩЕ ДОЙДЕ ХРИСТОС?

“Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?“ Матей 24:3

Учениците се възхищавали от храма, но Исус им казал, че от него няма да остане камък върху камък. Тогава те задали този въпрос относно времето, когато това ще се изпълни. Според техните представи разрушението на Ерусалим и края на света стават по едно и също време. Исус за тяхно добро не направи разграничение в Своя отговор, но понеже събитията са подобни, с едно описание даде белезите и за двете събития. Това е пророчество, което има двойно приложение – за разрушението на Ерусалим и за края на света.
КАКВО МОЖЕМ ДА ЗНАЕМ?

А за оня ден и час никой не знае.” Матей 24:36

“Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо до вратата.” Матей 24:33

Денят и часът на пришествието на Христос са неизвестни. Това трябва да постави край на всякакви спекулации и опити това да се предсказва. Исус и Библията обаче описват много подробно какво ще бъде състоянието на света преди Неговото завръщане и по този начин можем да познаем кога наближава. Библията дава и още няколко знака /знамения/, които няма да бъдат включени тук, които когато се изпълнят ще указват, че пришествието е в близките няколко години. Те ще бъдат разгледани по-късно.БЕЛЕЗИ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

“Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно и избраните.” Матей 24:24

Времето преди пришествието ще се характеризира с умножаване на фалшивите учения, фалшиви чудеса и лъжехристи. И наистина навсякъде около нас витае свръхестественото, проява на високоинтелигентни зли същества, както ни обяснява Библията. Освен чрез древните врачки, гледачки, баячки, астролози и зодиакални знаци, спиритизма навлезе и в науката с модерните имена: психотроника, сугестология, телекинеза и др.

Според едно изследване от 250 предсказания направени в началото на годината от медиуми едва 3% са се изпълнили в края на декември - 97% от предсказанията са били неверни.“А ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието ще се умножава.” Данаил 12:4

Тук са дадени два белега.

Първият: В заключителният период на човешката история ще бъдат разбрани пророчествата на пророк Данаил. Фактът, че ние днес разбираме тези пророчества недвусмислено говори, че ние живеем в последното време, което според същата книга започва от 1798 година, краят на едно важно Библейско пророчество. Но за това по-късно.

Вторият белег: Увеличение на научното познание. Хилядолетия геният на човечеството спи. Както в библейски времена нашите бащи ораха с дървеното рало. Сега на всеки няколко години знанието се удвоява. Откритията на физиката, астрономията, кибернетиката и др. промениха света. Списъкът с научните открития може да бъде много дълъг, но изумителната съвременна техника и индустрия са продукт на последните 100-150 години.“Когато казват: Мир и безопасност! Тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат.” 1 Солунци 5:3

Това е друг белег за състоянието на света преди второто идване на Христос. Тези думи предсказват едно всесветско движение за мир, вследствие заплахата за унищожение на целия свят от натрупаните ядрени оръжия. И ние сме свидетели колко договори са сключени: договори за ненападение, за унищожаване на стратегическите нападателни оръжия - Хелзинки, Мадрид и много други...”Ще чуете за войни и за военни слухове; ... но това не е още свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.” Матей 24:6,7

На земята са водени около 14 500 войни, обаче само две са световни и те са в нашето време.

Войните сега са коренно различни: по отношение на оръжието (копия и лъкове, а сега ядрени, изкуствени земетресения, изкуствен проливен дъжд..), по броя на жертвите – 20 век е най-кървавият, 180 милиона избити. По изразходените средства - през шестте години на втората световна война са изразходени 1300 милиарда долара, а сега същата сума се изразходва всяка година във време на мир. Междуетническите конфликти ще бъдат характерни за последното време. Натрупан е толкова взрив, че всеки човек може да бъде изстрелян до луната.“Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.” Матей 24:38,39

За времето преди потопа Библията докладва, че “...всичко, което мислите на сърцето му въображаваха беше постоянно само зло.” Битие 6:5

“И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие.” Битие 6:11

Исус сравнява идеалите на двете епохи – ядене, пиене, морална разпуснатост, насилие.Апостол Павел пише:

“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич...” 2 Тимотей 3:1-5

И наистина това е картината на моралния лик на съвременния човек. Особено силно впечатление правят егоизмът, алчността и материализмът, поставени на първо място, липсата на почит и уважение към родителите, разводите и разбитите семейства. Престъпността постоянно расте.“Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които... ще казват: Где е обещаното Му пришествие?” 2 Петрово 3:3,4

Осемнадесетият век сложи началото на съвременния философски материализъм и атеизъм, които достигнаха апогея си при Френската революция и бяха засилени с Дарвиновата еволюция в ХIХ век. Библията и религията бяха злостно критикувани. В ония времена защитата на Библията и опровергаването на критиката срещу нея бяха трудни поради ниското ниво на науката. Но днес с уточняването на много неща и с най-новите разкрития в много области на науката библейската религия се оказва непоклатима истина. Въз основа на съвременната ни информация всеки довод срещу Библията може да бъде анулиран. Но неверието си остава неверие. Формално мнозина може да изповядват някаква религия, но истинска християнска вяра и благочестие днес са рядкост.

“Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му...” 2 Тимoтей 3:5...и на разни места ще има глад и трусове.” Матей 24:7

Природни бедствия. Най-големите земетресения, глад и епидемии са в нашето време.

Христос предрича големи земетресения. Едно британското научно дружество дава следната статистика за земетресенията. В резюме са отбелязани само тежките: През I век - 15, през ХII век - 115, през ХV век - 174, през ХVI век - 253, през ХVII век - 378, през ХIХ век - 2119. Само през първите 30 години на ХХ век са регистрирани около 2 000 земетресения. Сега само за няколко години стават колкото преди за векове.

Исус споменава и за глад в последните дни. Действително статистиките на ООН показват, че гладът никога в миналото не е бил такъв страшен бич за човечеството, както днес. Повече от 1,5 милиарда души страдат от хронически глад. Всяка секунда умира от глад един човек. През 1980 г. жертвите на глада са достигнали внушителната цифра 55 милиона.Проповядване на Евангелието по целия свят.

“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.” Матей 24:14

Това е знаменито пророчество, което изтъква, че въпреки неблагоприятната световна обстановка, несигурност, войни, страхове и бедствия, Божият спасителен план ще бъде оповестен до краищата на Земята и милиони ще се спасят. ХIХ и ХХ век са блестящо потвърждение на това пророчество. От началото на ХIХ столетие започнаха да се основават световни библейски и мисионерски общества за разпространяване на Божието слово на всички езици и изпращане на проповедници по всички части на света. Днес целият глобус е огрян от евангелска светлина.“..стана голям трус: слънцето почерня като козиняво вретище, и цялата луна стана като кръв; Небесните звезди паднаха на земята, като когато смоковница, разклащана от силен вятър, мята неузрелите си смокини.” Откровение 6:12,13 Бог описва и някои феномени в природния свят, които да служат като знаци за навлизане във времето на края. Поредицата е голямо земетресение, затъмнение на слънцето и луната и падане на звездите.

Лисабонското земетресение - 1 ноември 1755г.

Тъмният ден - 19 май 1780г.

Големият метеоритен дъжд - 13 ноември 1833г.

Лисабонското земетресение е едно от най-ужасните регистрирани до днес земетресения – 9 по скалата на Рихтер. Обхваща 4 милиона кв. мили и достига до Америка и Гренландия. И досега астрономията няма обяснение за слънчевото затъмнение на 19.05.1780 година. То е траяло от 10 часа сутринта през целия ден, като лист бяла хартия не се е виждал пред очите. През 1833 година за половин час падат 500 000 метеорита в Северна Америка. Чрез тези явления в природата Бог желае да ни ориентира за времето, в което живеем.“...и да погубиш губителите на земята.” Откровение 11:18

Времето преди пришествието ще бъде време на замърсяване и унищожаване на цялата околна среда. Всичко е замърсено от индустрията и от цялостната дейност на човека: земята, въздуха, водата.ЗНАМЕНИЯ ЗА ИДВАНЕТО НА ХРИСТОС

1. Увеличаване на спиритизма

2. Нарастване на познанието

3. Борба за мир и безопасност

4. Войни и мeждуетнически конфликти

5. Морално падение

6. Масово обезверяване

7. Природни бедствия

8. Проповядване на Библията по целия свят

9. Специални природни феномени

10. Замърсяване и унищожаване на земята

Всички тези знамения се изпълняват пред нашите очи, характерни са за нашето време. Много от тях по никакъв начин не са могли да се изпълнят в минали епохи, а някои от тях са с много по-голяма интензивност и допълват картината на света преди второто идване на Христос.

Исус казва: “Като видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.” Матей 24:33

Тяхното изпълнение ни говори, че Второто пришествие е близо.КАК ДА СЕ ПРИГОТВИМ ?

“Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка.. но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане..” Лука 21:34,36

Исус казва, че целия свят ще бъде изненадан от събитията в края на човешката история. Когато хората са отдадени на трупане на богатства, престъпления и удоволствия, когато всеки човек е взел своето безвъзвратно решение да приеме ли Исус като свой Спасител, времето изтича и Бог няма да забави Своето идване.

Само въздържание, бдителност и молитва ще ни приготвят за идването Му. Затова ние трябва да живеем с будна съвест и да контролираме постъпките си, за да не ни завари великият ден неподготвени. Това е и апелът на Божието слово.

Прочетете още..