Тема 19.
ПЪРВА ПРОРОЧЕСКА ВЕРИГА НА ОТКРОВЕНИЕ

ОТКРОВЕНИЕТО НА ЙОАН


„В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа; и чух зад себе си силен глас като от тръба… И обърнах се да видя Този*, Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника; и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс.“ - Откровение 1:10,12
Въведителната сцена към първата пророческа верига представя Исус облечен с дълга дреха. Тази дума винаги е употребявана в Библията за дрехата на първосвещеника. Той ходи сред 7 златни светилника, което представя Неговата грижа за църквата. Както беше казано, въведителните сцени обикновено са от небесното светилище, в конкретния случай това е една картина от първото отделение-светая.
От позицията на Този, Който се грижи за църквата Исус изпраща послания, в които представя силните и слабите страни на църквата, като дава съвети, предупреждения и обещания. Тези 7 вести не се отнасят само до тези 7 църкви. Те не са най-големите, има много по-значими и влиятелни църкви. Би трябвало да са символ на нещо по-голямо и по значимо, щом книгата Откровение ни открива бъдещите събития за цялото човечество. Още повече, че тези църкви не съществуват вече. От друга страна се говори за хора, които не са живели в тези градове-Валаам, Валак, Езавел са били личности живели в Старозаветни времена. Тъй че вестта е изпратена не само до тези локални малки църкви в Мала Азия.
В момента Йоан е заточен на остров Патмос за да се прекрати неговото влияние. Император Домициан го осъжда първо на смърт да изпие отрова, но отровата не му подейства. След това заповядва да го хвърлят в казан с врящо олио, но отново Йоан е невредим. Тогава императора заповядва да бъде заточен на остров Патмос. От мястото където Йоан се намира тези 7 църкви се виждат като една полудъга Също в този ред е разнасяна пощата в Римската империя. Това говори за последователност на изброените църкви. Те представляват 7 последователни периода, през които преминава църквата от времето на Христос до края. А всяка от тези църкви и в името си, и в това, с което се е характеризирала, е имала подобие с периода който представлява.
Понякога историята на църквата може да бъде доста объркваща. Едни и същи факти се тълкуват по съвсем различен начин от различните християнски църкви. В Откровение 2 и 3 глави самият Исус разкрива историята на Божия народ-по този начин можем по този важен въпрос да имаме погледа на небето.
“До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника; Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи; и имаш търпение, и за Моето име си издържал, и не си се уморил." - Откровение 2:1-3
Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя, Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [всред] Божия рай.“ - Откровение 2:4-7
Значението на Ефес е желателен. Исус желае църквата да бъде такава. Това е апостолския период от 31 до 100 година след Христа. Тези християни са похвалени за техните дела, труд, търпение. Апостол Павел казва, че само за едно поколение вестта е била занесена по целия свят. Кол.1:23

Споменава се за апостоли, което също говори, че наистина се отнася за апостолския период.
Към края на този период, времето в което пише апостол Йоан, проблем на църквата е, че се загубва първата любов между вярващите, която е основния закон и същност на небето. Обръща се повече внимание на малки разлики в доктрината и стремежа да се осъдят всички, които по някакъв начин са различни. Съветът на Исус за този период е да се запази първата любов-тя осмисля християнството.
„До ангела на смирненската църква пиши: Това казва първият и последният, Който стана мъртъв и оживя. Зная [твоите дела], твоята скръб и сиромашия, (но пак си богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота. Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.“ - Откровение 2:8-11
Този период се характеризира с преследвания от страна на Римската власт. Десет Римски императори провеждат гонения против християните. Езическата религия се чувства заплашена. Планът на Сатана е чрез преследване да унищожи християнската църква. Затова в този период Исус се представя като Този, „Който стана мъртъв и оживя”. Говори се за скръб, сиромашия, клеветене, страдания.
Споменава се и за поставяне в тъмница за 10 дни – последното и най-радикално гонение, което започва при император Диоклетиян е от 303 – 313 год. Затова и вестта и обещанието към този период е „бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота“. Бог е източникът на живота, Той желае да застанем на Негова страна и тогава обещанието е живот, който се измерва с Божия живот.
„До ангела на пергамската църква пиши: Това казва Той, Който има двуострия меч. Зная, где живееш, там гдето е престолът на сатана; и държиш здраво името Ми, и не си се отрекъл от вярата в Мене, даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха между вас, гдето живее сатана. Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави съблазън пред израилтяните, та да ядат идоложертвено и да блудстват..
..Така също имаш и ти някои, които държат, подобно на ония, учението на николаитите. Затова покай се; и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще воювам против тях с меча, който излиза от устата Ми. Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите; На тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава.” - Откровение 2:12-17
Думата Пергам означава възвишение, връх. Това е периодът от 313 до 538 година, когато император Константин легализира църквата, облагодетелства я и я прави официална религия в империята. Това обаче е свързано с много компромиси - така сатана влиза в църквата. Затова и Исус се представя като имащ двуострия меч–насочва вниманието към Божието слово. Останалите верни са отново преследвани и избивани в образа на Антипас. /думата „Антипас“ означава против папата/ Това са хора, които не са съгласни да се правят компромиси с вярата и са против политиката водена от папството.
След като сатана не успява чрез преследвания да унищожи християнската църква, той повикава на помощ теорията на Валаам Веоровия син. Тя казва, че докато Божият народ е верен на Бога, няма сила, която може да го победи-Бог ги закриля. И затова Валаам учеше Валак, че за да може да превъзмогне над Божия народ, трябва да го вкара грях и тогава лишени от Божията помощ, ще станат лесна плячка. Тази случка от Стария завет и спомената тук, /Числа 22-24 гл.;31:16; 2 Петр.2:15/ се изпълнява отново с нови действащи лица и представлява едно пророчество и илюстрация на събитията по това време.
1). И тук има цар – император Константин.

2). И тук има неверен Божий пророк в лицето на водачите на християнската църква, особено в Рим, които заради материални облаги са склонни на компромиси.

3). И тук има поклонение на Ваал – бога на слънцето. Издава се първия граждански указ за почиване в неделята – „почитаемия ден на слънцето” от император Константин в 321 година, а папа Силвестър I нарича неделята Господен ден.

4). И тук също се въвежда идоложертвено и духовно блудство. Езичниците бяха подмамени заради облаги да влязат в християнската църква, и те вкараха и езичеството в църквата.

5). Името Валаам означава „разрушения народ” – такъв беше ефекта върху християнската църква.
В цялата империя никнеха групи, които не бяха съгласни с компромисите, наричащи себе си катари – чисти. От този момент нататък има едно официално християнство, което в 1054 год. се раздели на православна и католическа църква и групи от християни, които се стремяха да запазят истината чиста. Исус гледа на тези групи като на Негов верен народ. Вестта на Исус до този период е насочване към Божието слово – представя Себе Си като имащ „двуострия меч“ и говори за „Скритата манна” – все образи на Словото. Опасността за този период бяха компромисите, това е опасност и за нас.
“До ангела на тиатирската църква пиши: Така казва Божият Син, Който има очи като огнен пламък, и Чиито нозе приличат на лъскава мед. Зная твоите дела и любовта, вярата, служенето и търпението ти, и че последните ти дела са по-много от първите. Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. И дадох й време да се покае, но не иска да се покае от блудството си..
Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло; и ще туря в голяма скръб ония, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят от нейните с тях дела. И чадата й ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм, Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата му. А на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение, и които не са познали дълбоките работи /както те ги наричат/ на сатана, казвам:
Няма да наложа на вас друг товар; но дръжте онова, което имате, докле дойда.
И на този,който победи, и който се пази до край, за да върши дела чисти като Моите, ще дам власт над народите, - и той “ще ги управлява с желязна тояга; Те ще се строшат като грънчарски съдове”, - както и Аз получих от Отца Си. И ще му дам зорницата. Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.” - Откровение 2:18-29
„Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено.“ - Откровение 2:20

Езавел е една старозаветна царица, която живее по времето на пророк Илия. Тази случка е също едно пророчество, което се изпълнява в този период с нови действащи лица и сочи на ролята, която католическата църква ще играе тогава.
1). Жена в Библията е символ на църква-2 Коринтяни 11:2

2). Тя беше жена с решителен характер, докато съпругът ѝ Ахаав беше един слабохарактерен цар. Така и католическата църква през цялото средновековие играеше обединяваща и ръководна роля над цяла Западна Европа.

3). Покланя се на Ваал-бога на слънцето. Католическата църква възприе неделята-деня на слънцето, като чрез митраизма /култа към слънцето/ се стремеше да разшири своята власт над езическите народи, които почитаха този култ.
4). Както Езавел имаше власт през трите и половина години в които не валя дъжд, така и църквата имаше особена власт през трите и половина пророчески години, представени на други места като 42 месеца или 1260 дни, или буквални години от 538 до 1798 год. Виж Данаил 7:25; Откровение 12:14,6; 13:5

5). Езавел избиваше Божиите пророци. Така и църквата избиваше истинския Божий народ. Данаил 7:25
И така Езавел носи отличителните характеристики на папството и затова тази история се споменава тук, в средновековието-изпълнява се отново в много по-голям мащаб. И тези три и половина години съответстват на побягването на църквата в пустинята от Откровение 12:14,6; и на властта на звяра /малкия рог/ Откровение 13:5; Данаил 7:25
“До ангела на сардикийската църква пиши: Това казва Оня, Който има седемте Божии духове и седемте звезди: Зная твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв. Бодърствай и закрепи останалото, което е било близо до умиране; защото не намерих някои от твоите съвършени пред Моя Бог. Помни, прочее, как си приел и си чул, и пази го и покай се. И тъй, ако не бодърстваш, ще дойда като крадец; и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе.
Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с Мене в бели дрехи, защото са достойни. Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели.” - Откровение 3:1-6
Значението на Сардис е „нов“. Това е периода на протестантската реформация 1516 – 1798 год. Бог одобрява дейността на първите реформатори – „помни как си приел”. С посвещение, вяра, с опасност за живота си тези Божии мъже върнаха авторитета на Библията и възстановиха някои от ученията ѝ, загубени през вековете на тъмнина за християнството. След това, обаче, протестантските църкви изпаднаха във формализъм – „имаш име, че си жив, но си мъртъв”.
И през този период Исус има своите верни представители: моравските братя, методисти и много други. По това време гостоприемните земи на новооткрития континент Америка приютиха преследваните в Европа протестанти и там те основаха една държава в която гражданската и религиозната свобода бяха основополагащи.
“До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Святият, истинският, у Когото е Давидовия ключ; Който отваря, и никой няма да затвори; и затваря, и никой не отваря. Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже имайки само малко сила, пак си упазил Моето слово, и не си се отрекъл от името Ми. Ето, давам ти някои от ония, които са от сатанинската синагога, които наричат себе юдеи, а не са, но лъжат, - ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да познаят, че Аз те възлюбих.
Понеже си упазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще упазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят на земята. Ето ида скоро; Дръж здраво това, което имаш, за да ти не отнеме никой венеца. Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог; отгдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, новия Ерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша и Моето ново име. Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.“ - Откровение 3:7-13
Думата Филаделфия означава „братска любов“ и обхваща периода от 1798 до 1844 година. През този период бяха прилежно изучавани и разбрани пророчествата от книгата на пророк Даниил, според думите на ангела в Данаил 12:4. „А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието за нея ще се умножава.“
Това породи Адвентното движение, което занесе тези вести до всяка мисионска станция по целия свят. В края на този период Исус започва Своята нова служба в Светая – Светих – изследователния съд. Затова е представен, че отваря една нова врата. В края се споменава храма – разбирането на истината за светилището беше от решаващо значение за Божия народ тогава.
“До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истинен свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Зная делата ти, че не си студен, нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата си. Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш.
Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш. Ето, стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене. На този, който победи, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол. Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.“ - Откровение 3:14-22
Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш. Ето, стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене. На този, който победи, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол. Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.“ - Откровение 3:14-22
Исус съветва да си купим от Него „злато, пречистено с огън” – вяра, която действа с любов, изпитана чрез страдания, „бели дрехи”– приемане на Исусовата правда и освещение на характера и ”колурий”– Святия Дух, поправящ нашето духовно зрение, чрез Божието слово. В навечерието на второто пришествие Исус хлопа на сърдечната врата, очакващ да бъде оценен и приет.


Прочетете още..