Тема 18.
БЕЛЕЗИ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА

БЕЛЕЗИ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВАПод църква разбираме общество от вярващи с общо учение, основано на словото Божие, с общо възприети обряди и с духовни служители.
Само в Северна ОАмерика съществуват над 300 християнски църкви. Този текст изрично говори за разцеплението на християнската църква – това е белег за последното време.
Седем е число на пълнота, много на брой, неопределено число. Жена е символ на църква. Хляб е символ на учение, духовна храна, дрехи – начин на оправдание – Йоан 6:35, Исая 6:10
И така пророк Исая, когато говори за края на времето, описва много църкви с фалшиви учения, но само една истинска Божия църква.
В Откровение 12:17 се говори за остатък, когото Сатана преследва. Тук има същата истина.
Какво е станало с жената-църквата, за да има остатък от нея. В християнството в края има разделение.
Книгата Откровение дава белезите по които можем да познаем църквата, която носи Божиите вести до нашия свят в края на времето.1). Задължителен белег, който Библията изисква от всички вярващи е да приемат Божието Слово като правило за своята вяра.
Православната и католическата църкви приемат изказванията на църковните отци и решенията на вселенските събори като боговдъхновени.
Те, обаче, постоянно си противоречат.
„Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж за винаги бе предадена на светиите.“ - Юда ст.3

Апостолите учеха, че вярата и благовестието, което са проповядвали е дадено веднъж за винаги и нашата вяра трябва да бъде според откритото в Библията. Дори е изказано проклятие за тези, които се отклоняват от писаното в Словото.2). В книгата Откровение Йоан описва една жена, облечена в три източника на небесна светлина – символ на истинската църква (ІІ Кор. 11:2). Сатана я напада и това са и периодите, през които преминава тя. /това беше разгледано в Откровение 12 глава. Последният период, който се появява след като църквата е преследвана от папството 1260 години от 538 до 1798 година е наречен „остатъка” – най-крайното, след този период няма друг. Вторият белег е, че този остатък ще се появи след изтичането на 1260-те години, т.е. след 1798г.-там трябва да търсим неговата поява.
3). Другите белези, които са дадени на този остатък - истинската църква на последното време са такива, че трудно могат да се сбъркат. Много характерен белег на този остатък е, че пази Божиите заповеди. Ако една църква не спазва всичките 10 заповеди, включително и съботата, тя не може да бъде Божията църква на последното време.

Какво означава „държат свидетелството Исусово“ ще бъде разгледано по-късно.– същата група, която пази заповедите преди пришествието, носи една определена вест – тройната ангелска вест. След вмъкнатата картина с враговете на Божия народ, продължава историята на църквата с вестта, която се носи от „остатъка“.
Вестта обявява започването на съда в 1844година, обявява Вавилон (отстъпилите религиозни общества) за паднал и предупреждава против „звяра”, „образа на звяра” и против приемане на „белега на звяра”. Понеже тази вест за съда започва да се носи около 1844 година, по този начин Бог ни показва и кога точно ще се появи този „остатък“- истинската църква на последното време, която носи вестта от Бога за това време. Никое религиозно общество не носи тази вест, освен Адвентистите от седмия ден и те се появяват в точно определеното време.Преди Бог да извърши нещо винаги предупреждава хората. „Наистина Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие Своето намерение на слугите Си пророците.“ - Амос 3:7

И преди потопа и преди първото идване на Исус Бог изпрати вестители за да може хората да бъдат приготвени. Това важи с особена сила и за второто идване на Исус. След като „остатъкът“ е последния период преди пришествието, задължително това трябва да бъде проповядвано и хората да бъдат приготвени за посрещането на Исус. Това е също отличителен белег на „остатъкът“.Тези, които прогласяват вестта на трите ангела, трябва да я занесат до всеки народ, което означава, че това е една църква, чиито последователи се намират по целия свят. С други думи, ако последователите на една църква не се намират по целия свят, а само в няколко държави, тя не може да бъде Божията църква на последното време.“Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня; но той ми рече: Недей; аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството Исусово; поклони се Богу; защото свидетелството Исусово е духът на пророчеството.” - Откровение 19:10

Свидетелството Исусово е наречено и уеднаквено с духът на пророчеството, защото ние можем да чуем какво Исус свидетелства единствено чрез пророк. Сравни още Откровение 19:10 с 22:9.
Чрез него се чуваха думите и вестите на Бога. Когато Бог даваше някакво свидетелство, това ставаше чрез пророк. Пророкът предаваше свидетелството на Бога. Да се даде на някого тази дарба – „дух на пророчеството” – означава, че той е пророк.
С други думи, тук се предсказва, че за последния период Бог ще изпрати пророк, за да преведе Божия народ през опасните времена на последните дни. Чрез него ще се чуят думите и свидетелството на Бога, Божият народ ще има „свидетелството Исусово“.
По времето когато Исус започва нова служба, Той не оставя нещата на човешката мъдрост-издига пророци. Така беше по времето на първото идване на Исус. Йоан Кръстител беше най-великият пророк, Исус беше пророк и апостолите също бяха пророци. Така и по времето, когато Исус започна новата Си служба в Светая-Светих и започването на съда, Той също издигна пророци. И по време на първата и втората, и третата ангелски вести се даде пророческа дарба на някои личности. Тези пророчески писания не са на мястото на Библията, нито притурка към Библията. Библията е единствената основа за нашата вяра. Все пак по този начин Бог помага на църквата Си да премине през опасното време на края.
Всички тези белези сочат недвусмислено на Адвентната църква. Белезите са такива, че не могат да се сбъркат. Тя е една пророкувана църква, която се появява в точно определеното време, носи точно определена вест и изпълнява всяка подробност на пророчеството. Тя е най-разпространената и една от най-бързо растящите църкви.
В последното време ще се оформят само две групи на земята: тези, които се покланят на звяра и приемат неговия белег и тези, които имат Божия печат на челата си. Точно преди изливането на Божиите язви-наказание за греха, Бог ни кани да излезем от Вавилон и да се присъединим към Божия остатък, който пази Божиите заповеди.


Прочетете още..