Амос 4:12

"Приготви се да посрещнеш своя Бог"


послания и Цели

Екипа на сайта 4Bible (За Библията) има за цел, чрез Библията да покаже съществуването на БОГ, без Който живота не би съществувал. Книгата е вдъхновена от БОГ, който изразява себе Си по различни начини от които най често срещаните са:

 • състрадание и любов
 • подава ръка, когато имаме нужда от помощ
 • грижи се за всичко и ни обича като наш Баща

Йоан 3:16
"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Йоан 8:32
"И ще познаете истината
и истината ще ви направи свободни".

Каква е Божията воля за Вас и вашето семейство ?

към съдържанието

- Пророчества -

края на света Предсказан

свършека на всичко, извадки от Библейските извори.

Спасител на света

Лука 2:11
"Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ."

Вижте повече

Прогласяване на истината

"Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин]."

Вижте повече

Свидетелства

1 Йоаново 4:14
"И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец прати Сина Си да бъде Спасител на Света."

Деяния 1:1,2
"..за всичко що Исус вършеше и учеше, откак почна до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Светия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал."

Вижте повече

Така ще дойоде,както и отиде

Деяния 1:9-11
".. и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето."

Вижте повече

Края на света предсказан

Библията предсказава историята на света. Сънят на Навуходоносор, царя на Вавилон, ни отвежда в отговор на въпроса: Кога света е към своя край ?
Матей 24:3
"И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века ? "

Вижте повече

Да посрещнем Исуса

Надеждата на всеки човек е в Исиса Христа. Само чрез Него ние сме откупени от греха и само чрез кръвта му сме оправдани пред закона. Приемайки Исус за спасител и разпространявайки блата вест, на всеки готов да приеме спасението, готвейки се за неговото второ идване (пришествие). Амос 4:12
"Приготви се да посрещнеш своя Бог"

Вижте повече

- Вести -

библията носи вест на Спасение

Вълнуващи въпроси на нашето време!
Изследване на неизчерпаемия извор - Библията.

Тройна ангелска вест

тройна ангелска вест в
Откровение 14:6-10


първи ангел

"И видях друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори."

втори ангел

"И един друг ангел, втори, следваше изподире и казваше: Падна, падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудствуване."

трети ангел

"И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му"

Подробно описание на трите вести Вижте повече

Раждането на Исус в яслите

спасителния план
как Бог отговори на проблема с греха

Откровение 12:7
"И стана война на небесата.."

Исая 53:5
"Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме."

Йоан 3: 16,17
"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него."

Римляни 6:23
"Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ."

Защо умря Исус Христос на кръста ? Отговора с клик на бутона. Вижте повече

Краят е близо

края на времето и
свършека на СВЕТА

второто идване на Исуса Христа

Откровение 22:12
"Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.."

Матей 24:30,31
"Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия."

Исая 25:9
"И в оня ден ще рекат: Ето, Тоя е наш Бог; Чакахме Го, и Той ще ни спаси; Тоя е Господ; чакахме Го; Ще се възрадваме и развеселим в спасението Му."

Какво ще стане със земята и нейните жители ? Вижте повече

- Пророведи -

вълнуващи разкази и Истории

Вълнуващи въпроси на нашето време!
Изследване на неизчерпаемия извор - Библията.

 • Всички
 • Послания
 • Обещания
 • Пророчества
 • Исус
 • Учителя
 • Пастир
Исус Христос на кръста

Той Умря за НАС

таг: Исус, Христос, жертва

Тройна ангелска вест

Тройна Ангелска Вест

таг: пророчества

Исус наш приятел

Наш Приятел

таг: Исус, Христос, приятел

Великия Учител Исус

Великия Учител

таг: Исус, Христос, учител

Исус е разпнат

Голгота

таг: Исус

Съмнения

Защо се усъмни

таг: Исус

Пастир

Пастир

таг: Исус, пастир

Ангелски вести за защита

Обещания

таг: пророчества

Две хиляди и триста денонощия

2300 денонощия

таг: 2300 денонощия

Милениумът

1000 годишния период

таг: 1000 год., Милениум

Доведете децата при Исус

Божии Деца

таг: Исус, деца

Исус ни учи

Наш Учител

таг: Исус, учителя- Курсове -

безплатни Курсове

Организираме безплатни програми и курсове за обучение.

Програмата ни включва:

Библейски Курс

Как да разбираме и четем Библията. Основни понятия и въведение.

Здраве и Храна

Здравословен начин на живот според писанието. Хилядолетна рецепта валидна и днес.

Психология

Възникване на психологични отклонения и методи за предотвратяването им.

Компютри

- Начално ниво.
- За напреднали.

МОЛИТВЕНА ГРУПА

Идва време в което трябва да разберем, че помагайки на другите, ще имаме най голямото удоволетворение и радост.
Въздайте на Бог, проблемите си в Молитва и сами се убедете в силата Му. Всичко случило се след това ще наречете Опитност!

Псалми 6:9
Господ е послушал молбата ми. Господ ще приеме молитвата ми.

Отправи молитва

- Ч.З.В. -

често задавани Въпроси

 • Един от най важните въпроси на вярата е съществува ли Бог ?
  За обикновенния човек това е най трудно за доказване е дали има или няма Бог. Човек е свикнал да вярва на това което вижда, но ние сме на ниво в което, следствие на греха сме се отделили от Бога. Поради тази причина не виждаме Бог, въпреки това учените не могат да докажат че и не съществута. Догатките които използват са и същите с които лесно може да се докаже че има Бог.
  Например:
  - Знае се че, математиката е открита не е изобретена.
  - Също така математиката е една за цялата вселена.
  Пради тези причине се счита че при бъдещ контакт с извънземни, комуникация с тях ще е осъществима само прости числа.
  Но от тук идва другия въпрос:
  - Кой е измислил математиката, щом не е човешко дело ? ..Вижте повече

 • Това е много важени въпроси. Къде са починалите ? Наблюдават ли ни ?
  В България а и в други страни се казва следното, нещо като народна мъдрост:
  "..преди да заспи вечния си сън"; "той/тя заспа"; "почивай в мир" .. и др.
  Опоменаващи нещо което показва че мъртвитя сякаш "СПЯТ" и си "Почиват" от живота,
  тоест отцъстват и не взимат участие в него. Но ако те спят, няма как да ни
  наблюдават от небето или да бродят из земята, както често се твърди. Иначе казано нещо не е на мястото си!

  Библията категорично показва къде са и какво правят (чакат) душите на починалите.
  Еклесиаст 9:5 – Защото живите поне знаят, че ще умрат; Но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, Понеже споменът за тях е забравен;
  Матей 22:32 – "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?" Той не е Бог на мъртвите, а на живите.
  Екл. 12:7 – тялото се връща в пръстта, а духът се връща при Бога, но не като личност, а като енергия, сила.

  По-подробно разглеждане на въпроса прочетете на урок озаглавен КЪДЕ СА МЪРТВИТЕ ? .. Вижте повече

 • Произхода на човека вълнува от поколения хората. Групи от учени заели се с доказването на различни теории. В даден момент разбират, че човека както изобщо цялата флора и фауна не е със земен произход.
  Тогава започнаха да нашумяват различни версии, че живота идва извън нашата слънчева система, донесен от метеорит. След време се превърна в история за извънземна раса създала човека за да работи като роб. Това са Анунаките и тяхната планета Нибиру.
  които създали човека от вече съществувашите маймуни, което е измислица.
  Защо? - защото няма доказалтества как и от къде произлиза изобщо живота на земята.
  Другия въпрос е, щом са толкова напреднали Анунаките защо са им роби, а не са направили РОБОТИ, които да извършат събирането на злато, както се твърди в легендата?
  Човека не е уж нареднал, но създава машини, за да вършат работа, която сам той не би могъл да извърши.
  Историята за Анунаките подбужда много повече въпроси от колкото да отговаря на съществуващите.

  Най разпространената е за произхода на човека от маймуната чрез така наречената еволюция. Всички изследвания обаче сочат че според теорията на Чаръз Дарвин за еволюцията, няма абсолютно никакви доказателства подкрепящи еволюцията на видовете.
  Всички кости и фосили сочат две неща:
  1-во) Голямо наводнение описано в Библията с историята за Ной и семеството му.
  2-ро) И поважното че няма така наречените свързващи мутации между отделните видове. Обикновенно всяка мутация води до смърт, а не разпространение.

  В Библията още в самото начало първия стих на Битие пише: "В начало Бог създаде небето и земята"..Вижте повече

 • Здравето и Щастието са ръка за ръка свързани и неразделни. Ако сте болни,
  едва ли бихте оценили щастливите моменти, болката е взела превес над всичко.

  Здравна вест според писанието :: Вход ::


- Екип -

нашия Екип

работещ постоянно за отговаряне на въпросите които Ви вълнуват в забързаното ежедневие.

Трифон Трифонов

Трифон Трифонов

Пастор в ЦАСД-Плевен
Йорданка Дейчева

Йорданка Дейчева

Психолог - Клуб Психология и Здраве
Александър Георгиев

Александър Георгиев

Старейшина в ЦАСД-Плевен
Валентин Христов

Валентин Христов

член на ЦАСД-Плевен

- Връзки -

заповядайте при НАС

Адрес:

ул. "Ген. Скобелев №20", Плевен (пк.5804),

Очакваме Ви!