"Вяра зад бодливата тел"
автор Кирил Шемков

Издателство НОВ ЖИВОТ, формат PDF


"Копнежът на вековете"
от Елън. Г. Уайт (1898 г.)

Издателство НОВ ЖИВОТ, формат PDF


"Principles of Life from the word of God"

Подготвена и публикувана от ГК на Адвентистите от седмия ден