Урок 18.
Кой е Звяра, който успя да излъже и кой е неговия Белег
(Белегът на звяра)

Числото 666 на кого принадлежи ?