Урок 1. (част 2-ра.)
Има ли Истина (ВЯРА В БОГА)

“Творецът е оставил Своите следи в две велики книги – природата и Библията. В първата ни е открил Своята мощ, а във втората Своята воля.”
Михаил Ломоносов

Думата Библия идва от гръцки “Библион” = книга.

В космоса съществува невероятна хармония, въпреки, че астрономите констатират скорости на движения на системи и галактики от 17000 км/сек.В нашия син простор също цари ред – извършва се кръговрат на веществата.
1/ Устройството на отделните атмосферни слоеве и тяхното предназначение ни говорят за замисъл. Озоновия слой на височина 25 км. Задържа ултравиолетовите лъчи, които са убийствени за живота.
2/ Съотношението на азота и кислорода е много точно изчислено. Азота е буен, избухлив елемент. С кислорода образува 5 съединения, които са слабо активни. Ако не беше така при първата светкавица щяхме да се взривим.На 150 000 000 км от земята.То е нагрято до 6000 градуса. Ако тази температура беше по-ниска земята щеше да бъде скована от лед. Ако беше по-висока – живота щеше да е унищожен.Тя е на 340 000 километра от Земята. При по-голяма близост приливите и отливите щяха да наводняват континентите два пъти в денонощието.Точно отдалечена от слънцето и луната. Върти се със скорост 1600 км/ч. и усигурява необходимата гравитация и дължина на деня и ноща. Има наклон на остта 23 градуса, което осигурява разнообразен климат. Атмосферата е достатъчна, за да предпазва от метеорити.Сърцето е съвършен орган, който изпомпва кръвта непрекъснато. Помпа със същия дебит 6 литра/минута, заедно с мотора ще тежи десетки килограми. Сърцето първо започва да работи и не спира през целия живот.

Ние не създаваме идеите за истинното, за доброто, за прекрасното - те са вложени в нас. Ние вярваме, че доброто ще победи, че истината ще победи и ще се открие, че има възмездие и т.н. Ако няма Бог, едно разумно Същество, би било неразумно да имаме морал.Не липсват и лекомислени схващания. Яж, пий, весели се – това е животът. Направи го възможно по-приятен независимо по какъв начин.