Урок 16.
УДИВИТЕЛНО БИБЛЕЙСКО ПРОРОЧЕСТВО
(2300 денонощия)

В този урок ще разгледаме най дългото пророчеството. Изпълнено с удивителна точност и неповторимост.